پیمانکاری ساختمان

پیمانکاری ساختمان

پیمانکاری ساختمان چیست؟ پیمانکار ساختمان کیست؟

واژه پیمانکاری یکی از واژه های پرکاربرد در انواع فعالیت های مهندسی است که می توان اینگونه تعریف نمود که پیمانکاری ساختمان مجموعه حقیقی یا حقوقی است که فعالیت هایی اعم از: تهیه ساخت حمل و نقل ساخت و اجرا را با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می کند و مسئولیت های آن را نیز می پذیرد.

در واقع کارفرما، پیمانکار را به عنوان نماینده خود در مدیریت و اجرای پروژه معرفی می کند که تمام وظایف و مسئولیت های پیمانکار اعم از تهیه نقشه ها و و دریافت مجوزهای ساخت، تهیه مصالح و ماشین آلات و استخدام پیمانکاران خرد (دست دوم)، محوطه سازی و حذف فضاهای کارگاهی همچنین حفظ امنیت تمامی پرسنل کارگاهی و مسایل محیط زیستی به عهده شرکت پیمانکاری می باشد. که این تعهدات فی مابین کارفرما و پیمانکار تحت قالب قرار داد مدیریت پیمان شکل می گیرد. البته در نوعی که گفته شد کامل ترین نوع مدیریت پیمان است و قرار دادهای مدیریت پیمان دیگری نیز هستند مثلا در برخی از آن ها پیمانکار قدرت مدیریتی ندارد و مدیریت روند پروژه بر عهده خود کارفرما می باشد یا گاهی نیز مسئولیت تهیه مصالح مصرفی نیز بر عهده کارفرما است.

قرار داد مدیریت پیمان 2 بخش شرایط عمومی و اختصاصی دارد که باید دقیق و روشن بدون هیچ گونه تناقضی در هر یک بخش ها اعم از خصوصی و عمومی تنظیم و به امضای کارفرما و پیمانکار برسد. در قرارداد مدیریت پیمان کارفرما شخصیتی حقوقی است که عملیات اجرایی را بر اساس اسناد و مدارک به شرکت پیمانکار واگذار می کند. مدیر طرح نیز شخصیتی حقوقی است که در چهارچوب اختیاراتی که از طرف کارفرما به وی تنفیذ شده است به پیمانکار به عنوان رابط بین کارفرما و پیمانکار معرفی می شود. مهندس مشاور نیز شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که در چهارچوب اختیاراتی که دارد به شرکت پیمانکار معرفی می شود.

شرایط عمومی مدیریت پیمان

شرایط عمومی در حقیقت عبارتست از مجموعه تعهدات غیرقابل تغییر و عامی که حاکم بر قرار داد پیمان است. بر این اساس تعهدات درج شده در قسمت شرایط عمومی جنبه عام دارند که باید در تمامی قراردادها رعایت شود. و نباید هیچ گونه تغییری در آن ها ایجاد شود. در واقع شرایط عمومی شرایط حاکم بر قرارداد مدیریت پیمان هستند که مابقی شرایط و تعهدات باید پیرو شرایط عمومی باشند.

شرایط خصوصی مدیریت پیمان بین کارفرما و پیمانکار ساختمان

شرایط خصوصی در حقیقت شرایط تکمیلی شروط عمومی هستند به طبق توافق فی ما بین کارفرما و پیمانکار ساختمانی جهت پوشش تمام موارد اجرایی و غیره تنظیم می شود که همانطور که بارها تکرار کردیم هرگز نباید شرایط خصوصی به گونه ای تنظیم شود که تعارضی با شرایط عمومی داشته باشد زیرا ماهیت شرایط خصوصی مدیریت پیمان بین کارفرما و پیمانکار ساختمان تکمیلی است و نه تغییری.

جدول زمانی اجرای کار

جدول مدیریت زمانی که جدولی است که به پیشنهاد شرکت پیمانکاری ساختمان و تایید کارفرما در قرارداد مدیریت پیمان گنجانده می شود. جدول زمانی ریز زمان بندی اجرای قسمت های مختلف پروژه اعم از کلی و جزیی را نشان می دهد.

ضمانت نامه اجرایی در قرار داد مدیریت پیمان

قرارداد مدیریت پیمان فی ما بین کارفرما و پیمانکار ساختمانی همچون سایر سایر قرار دادهایی که بین شخصیت های حقیقی یا حقوقی تنظیم می شود ضمانت نامه اجرایی دارد. مدیریت پیمان نیز که بین کارفرما و پیمانکار ساختمان تنظیم می شود نیز دارای ضمانت نامه های اجرایی به منظور عمل به تعهدات و الزامات که در شرایط عمومی و خصوصی درج شده اند در قرار داد پیمان آورده می شود. تا در صورت نقض تعهدات یکی از طرفین طرف دیگر بتواند اقدامات قضایی و کیفری مطابق با شرایط مندرج در پیمان اعم از خصوصی و عمومی انجام دهد.

دکوراسیون داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *